NIDEK
Me900 + ICE-1 + LT-980
image

 คุณสมบัติ
- เจาะและเซาะร่อง 3D อัตโนมัติ
- การประมวลผลเส้นโค้งฐานสูง
- ความปลอดภัย beveling
- เครื่องมือแก้ไขรูปร่างขั้นสูง
- ใช้งานง่ายและใช้งานสะดวก