เลนส์กันเเรงกระเเทกสูง

Trivex® 1.53
TOG
Tribrid™ 1.60
TOG