บริษัท นำศิลปไทย จำกัด เปิดโอกาสให้แก่ทุกมหาวิทยาลัย ที่มีนิสิตนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน
          เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน
          - ความรู้ในธุรกิจด้านค้าส่ง นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานในบริษัททุกแผนก เช่น แผนกการตลาด แผนกคลังสินค้า แผนกฝึกอบรม ฯลฯ
ความรู้ในธุรกิจค้าปลีก นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงจากร้านแว่นในเครือของบริษัทฯ
          - ได้เรียนรู้สายการผลิตเลนส์แว่นตา จากโรงงานในเครือของบริษัทฯ
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ที่ดีที่สุดของท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของเราได้ ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้