เลนส์ชั้นเดียว One Curve

 

          เลนส์ชั้นเดียว One Curve ชั้นเดียวสำหรับกรอบแว่นโค้งมา หรือกรอบแว่นทรงสปอร์ต ปรับโครงสร้างเลนส์และค่าสายตาให้เหมาะสมกับ ลักษณะกรอบแว่นของแต่ละบุคคล โดยนำเทคโนโลยี 3D มาผลิตเลนส์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของค่าสายตาจากความโค้งของผิวหน้าเลนส์


          สำหรับนักปั่นจักรยาน นักวิ่ง หรือผู้ชื่นชอบกีฬากลางแจ้ง แว่นโค้งทรงสปอร์ตเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เพื่อป้องกันดวงตาจากฝุ่นละออง หรือลมที่ปะทะเข้ามา ซึ่งเป็นบ่อเกิดปัญหาทางสายตา เช่น ต้อลม เป็นต้น ซึ่งการตัดเลนส์สายตาเข้ากรอบแว่นโค้ง มักพบปัญหาค่าสายตาคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง เลนส์ One Curve ทางออกที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้

                   

                           เลนส์ One Curve ในกรอบแว่นค้า                                                                   เลนส์ธรรมดาในกรอบแว่นโค้ง


             ปกป้องดวงตา....พร้อมกับ    มุมมองที่กว้างขั้น                                          ปกป้องดวงตา....แต่       ค่าสายตาผิดเพี้ยน

                                                           ค่าสายตาที่ถูกต้อง                                                                               การบิดเบือนของภาพมีมาก

                                                           การบิดเบือนน้อย                                                                                 ส่งผลให้ปวดตา