Freedom life
TOG

          เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อเหมาะสำหรับทุกค่าสายตา มีความนุ่มนวล เน้นพื้นที่ใช้งานตามความต้องการ ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล โดยแบ่งเป็น 3 โครงสร้างเลนส์ (Zone Design) ดังนี้
     • Balanced Vision (BV)  : เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานในทุกระยะ
     • Large Near Vison (LNV) : เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศ หรือผู้ที่เน้นใช้งานในระยะใกล้ 30-40 ซม.
     • Large Far Vision (LFV) : เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง หรือผู้ที่เน้นใช้งานระยะไกลเป็นหลัก 
ซึ่งมีระยะการเปลี่ยนแปลงค่าสายตา 4 ระยะ คือ 11, 13, 15 และ 17 มม.

          Freedom life เลนส์โปรเกรสซีฟที่เพิ่มทางเลือกของพื้นที่การมองให้ตรงกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้สวมใส่ และถูกออกแบบให้มีความนุ่มนวลในการมอง ลดการบิดเบือนด้านข้าง เพิ่มความคมชัดของภาพ ผู้ใช้รู้สึกสบายตาเป็นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให้การมองเห็นที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดของผู้สวมใส่

ประโยชน์ของเลนส์ตระกูล Freedom
          เลนส์โปรเกรสซีฟตระกูล Freedom ออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่ Freeform, Wave front, High Order Aberration Elimination ซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่ได้ประสบการณ์การมองเห็นที่ดีขึ้นกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟแบบเดิม
image
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ที่ดีที่สุดของท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของเราได้ ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้