Rest R

 

          Rest R (made in japan) เลนส์ที่ช่วยลดอาการเมื้อยล้าของกล้ามเนื้อตา  เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ที่ใช้สายตาในระยะใกล้เป็น ระยะเวลานานติดต่อดัน เช่น การอ่านหนังสือ ,การเขียนหนังสือ ,การใช้คอมพิวเตอร์ ,การใช้สมาร์ทโฟน หรือการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็โทรนิกส์ต่างๆ ซื่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเมื่อยล้าต่อดวงตาได้

 

          การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นเครียดกับดวงตา ระยะห่างระหว่างดวงตากับจอแสดงผลของสมาร์ทโฟนนั้นใกล้มาก ความเครียดต่อดวงตาจะใหญ่กว่ามากเมื่อต้องใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับระยะการอ่านอื่น ๆ เช่นเมื่ออ่านหนังสือเนื่องจากระยะการอ่านหนังสือเมื่อใช้สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มที่จะสั้นกว่าระยะการอ่านทั่วไปเช่นเมื่อ อ่านหนังสือ


Rest R สามารถเลือกได้ถึง 2 Type
 
image
image
เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ที่ดีที่สุดของท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของเราได้ ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้