บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการเลนส์สายตาพลาสติกอย่างครบวงจร ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตเลนส์สายตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“Private Label”)

          บริษัทมีทุนจดทะเบียน 475 ล้านบาท มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “TOG” ในการซื้อขายหลักทรัพย์

          บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG”) เป็นผู้ผลิตและจัดจำนห่ายผลิตภัณฑ์ และบริการเลนส์สายตาพลาสติกอย่างครบวงจร ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตเลนส์สายตาอื่นๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 475 ล้านบาท มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สัญลักษ์ “TOG” ในการซื้อขายหลักทรัพย์

          ธุรกิจของบริษัทได้เริ่มต้นโดยกลุ่มประจักษ์ธรรม ซึ่งดำเนินร้านขายค้าปลีกแว่นตาตั้งแต่ปี 2494 และได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจการผลิตเลนส์กระจกโดยการก่อตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (“TOC”) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเลนส์กระจกรายแรกในประเทศไทยในปี 2505 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 50 ล้านบาท โดย TOC ผลิตและส่งออกเลนส์กระจกไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรป และจัดตั้งสายการผลิตเลนส์ เฉพาะบุคคล (“Prescription lens” หรือ “Rx lens”) และนำร่องการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวน การหล่อ จากแนวโน้มการบริโภคเลนส์สายตาพลาสติกที่เพิ่มขึ้น

image

          บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (“TOG”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 ในชื่อบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อขยายงานสายการผลิตเลนส์ สายตาพลาสติกธรรมดา ธุรกิจของ TOG และ TOC ได้เติบโตขึ้น อย่างมีนัยสำคัญและทำให้ TOG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตเลนส์ สายตาพลาสติกธรรมดาเลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic Lens) เลนส์บางพิเศษ (High-index Lens) และเลนส์กันแรงกระแทก สูง (High-impact-resistance Lens) และ TOC ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาท


          ในปี 2546 TOG และ TOC ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดย TOG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 265 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ TOC ทำให้ TOC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TOG บริษัทได้แปลง สภาพเป็นบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท ในปี 2547 และระดมทุน 190 ล้านบาท จากการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549


          ในปี 2551 บริษัทเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 475 ล้านบาท โดยระดมเงิน ทุนจากกลุ่ม Specsavers ผู้ค้าปลีกแว่นตารายใหญ่ที่มีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจในทวีปยุโรป และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพันธมิตรและลูกค้าของบริษัทมาอย่างยาวนาน โดยกลุ่ม Specsavers ถือหุ้นสุทธิ 25.01% หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนากระบวนการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ลงทุนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก และสายการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลแบบดิจิตัล (Digital Surfacing Prescription Lens) และร่วมทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อค้าส่งเลนส์สายตา และผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย

          ในปี 2554 บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรก และรายเดียวของโลก ที่ผลิตและจัดจำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกที่ทำจากวัสดุที่มีชื่อทางการค้าว่า “Tribrid” ซึ่งมีคุณสมบัติที่กันแรงกระแทกสูง และบางพิเศษ

          และในปี 2558 บริษัทได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจเลนส์กันแดดโดยการเข้าซื้อกิจการ บริษัท โพลีซัน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเลนส์ย้อมสีกันแดด และเลนส์โพลาไรซ์

          ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการเลนส์สายตาพลาสติกที่หลากหลายและครบวงจรทั้งประเภทของวัสดุ (Lens Material) ดีไซน์ (Lens Design) และการเคลือบผิว (Lens Coating) บริการออกแบบและพัฒนาเลนส์ร่วมกับคู่ค้า (Original Design Manufacturing) บริการตัดประกอบแว่นตา (Edging and Glazing Service) โดยมีฐานลูกค้ากระจายตัวมากกว่า 50 ประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ที่ดีที่สุดของท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของเราได้ ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้